Viden om ansvarsforsikring

Når du køber en bil, så er det lovpligtigt, at du køber en ansvarsforsikring. Som oftest består en bilforsikring af to dele: en ansvarsforsikring og en kaskoforsikring. Det er dog kun ansvarsforsikringen, som er lovpligtig.


Hvad er en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring er lovpligtig og dækker de skader, som måtte blive forvoldt af bilen. Ansvarsforsikringen dækker i forbindelse med et uheld, når du er fører af bilen men også i de tilfælde, hvor du har lånt din bil ud. En ansvarsforsikring dækker altså de skader, som køretøjet, din bil, laver ved et færdselsuheld.

Du er, som fører, erstatningspligtig ved  ulykker der forvoldes af/med bilen. Det kan altså have store konsekvenser for dig selv og din pengepung, hvis du ikke har en ansvarsforsikring.

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring, når du køber en bil. På denne måde er du godt sikret, hvis du skulle være så uheldig at ende i en ulykke.

content


Er en ansvarsforsikring lovpligtig?

Det er i Danmark nødvendigt med en lovpligtig ansvarsforsikring. Det er denne forsikring, som sikrer, at de mennesker, der er involveret i ulykken kan  få en erstatning, hvis køretøjet er involveret i en færdselsulykke. Det er altså en forsikring, som gør, at det ikke er dig, der står med regningen, når der skal betales erstatning til dine passagerer eller de personer, som har været involveret i en eventuel ulykke.

Det er derfor utrolig vigtigt, at du får tegnet en ansvarsforsikring, når du køber bil. Hvis du ikke får tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring for dit indregistrerede køretøj, vil du blive pålagt et lovbestemt gebyr på 250 kr. pr. dag.

Dette er med til at sikre, at mange mennesker husker at tegne og betale for en ansvarsforsikring hos et forsikringsselskab, hvilket gør, at man undgår de mange uforsikrede biler på vejene. Det har samtidig har den positive effekt, at forsikringsselskaberne kan holde prisen på ansvarsforsikringer billigst mulig.

I Danmark er det DFIM, som står for at opkræve disse dagsgebyr. DFIM står for Dansk Forening for Motorkøretøjsforsikring.   Du undgår at blive opkrævet dagsgebyr ved at sikre, at dit køretøj til enhver tid er forsikret, f.eks. via en billig ansvarsforsikring hos Hey Forsikring. Sælger du din bil, kan du selvfølgelig opsige din forsikring, men her er det vigtigt, at du samtidig omregistrerer eller afmelder dit køretøj hos SKAT.


Hvad dækker en ansvarsforsikring?

Vil du gerne have en billig ansvarsforsikring til din bil, kan du nedenfor læse mere omkring, hvad sådan en forsikring dækker.

Kort fortalt så dækker en ansvarsforsikring dine medtrafikanter. Dette betyder, at dette ikke er en forsikring, som dækker dig eller dine ting, men at denne alene dækker skader, som dit køretøjer påfører andre medtrafikanter eller andres ting/person.

En ansvarsforsikring dækker for eksempel, hvis du kører på vejen, og du ikke får vurderet afstanden til bilen foran dig godt nok, og du derfor ender med at kollidere med bilen. Dette kan blive en dyr affære, hvis du selv skal have penge op af lommen. Erstatningssager kan ofte beløbe sig til flere tusinde kroner. Derfor er det vigtigt, at du er godt dækket, hvis du skulle komme ud for en ulykke. 

En ansvarsforsikring dækker også de skader, som du måtte påføre bygninger, skilte, veje osv. , når du kører bil.

content

Rammer du for eksempel en lygtepæl med din bil, eller kommer du til at køre ind i en andens carport, så er det din ansvarsforsikring, som dækker dette. Her skal du blot give dine informationer til vedkommende, som har fået skaden, så vedkommende kan give oplysningerne videre til sit eget forsikringsselskab. Selskaberne finder herefter ud af, hvad der skal ske. Det er dog vigtigt, at du ikke anerkender dit ansvar overfor modparten, idet dette kan have betydning for, om du selv kommer til at betale for en del af skaden.

En ansvarsforsikring dækker også de bløde trafikanter i trafikken. Dette betyder, at du også er forsikret, hvis du skulle ramme en cyklist på vejen, eller køre for langt ud til et fodgængerfelt og ramme en forbigående. Her er det samme procedure, der gælder, som hvis du havde ramt en bil.

Du skal give dine informationer, så det er muligt for modparten at kontakte dit forsikringsselskab. Igen er det vigtigt, at du ikke påtager dig et ansvar for skaden. Det er altså vigtigt igen at pointere, at en ansvarsforsikring ikke dækker dig eller dine egne ting, når der sker en ulykke, hvori du spiller en rolle. Det er udelukkende en forsikring, som dækker skader på andre eller andres ting, så det ikke er dig, der skal betale ud af egen lomme. Vi vil fortælle mere om, hvad den ikke dækker i næste afsnit.


content

Hvor dækker ansvarsforsikringen ikke?

Selv om en ansvarsforsikring dækker mange ting, er det vigtigt at pointere, at din ansvarsforsikring ikke dækker alt i forbindelse med en færdselsulykke. For eksempel bliver dine ting i bilen ikke dækket af din ansvarsforsikring, hvis der skulle ske en skade på disse i uheldet.

Dette er uanset, om du udelukkende har fået skade på en mindre genstand, eller om du havde en større computer med dig i bagagerummet. Dog er det vigtigt at huske, at dine passagerer får dækket deres ting, hvis disse skulle gå i stykker i et eventuelt uheld på vejen. 

Derudover er du som fører heller ikke dækket af din ansvarsforsikring, hvis du skulle være impliceret i et uheld. 

Dette betyder, at du ikke kan få en erstatning gennem din ansvarsforsikring, hvis du skulle gå hen og få en skade eller en anden form for gener efter en eventuel ulykke. Derimod kan du eventuelt få en erstatning af modparten i ulykken. 

Kører du med en trailer eller en campingvogn, dækker ansvarsforsikringen heller ikke skader, som du selv forvolder på disse, ligesom skader på selve bilen ikke er dækket af din egen ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker derimod det ansvar, som en efterspændt trailer eller campingvogn påfører andres ting eller person.

Ansvarsforsikringen dækker heller ikke de ting, som du måtte have liggende i traileren eller i campingvognen, når uheldet er ude. Dette er uanset typen af genstande, som ligger heri. Dine medpassagerers ting vil derimod været dækket af ansvarsforsikringen, hvis disse skades, og du er ansvarlig for uheldet.

Det er vigtigt at nævne i forbindelse med, hvad en ansvarsforsikring dækker, at du som fører kan blive pålagt selv at betale hele eller dele af erstatningen, hvis du har handlet meget uansvarligt. Dette kan være i forbindelse med følgende:

  • du har kørt bilen, mens du har været påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer
  • du har kørt alt for stærkt i vådt føre, eller at du på anden måde har opført dig uansvarligt på vejen, f.eks. ved at køre overfor rødt lys eller køre uden kørekort.

Er der selvrisiko på ansvarsforsikring?

Med en billig ansvarsforsikring hos Hey Forsikringsformidling, er der en selvrisiko, som du skal betale ud af egen lomme, hvis du er så uheldig at ende i en ulykke.

Hos de fleste forsikringsselskaber vil der være en selvrisiko på ansvarsforsikringen, men det er også muligt, at du kan få en aftale uden en selvrisiko. Du skal dog huske her, at prisen på din ansvarsforsikring vil være højere, hvis du ikke har en selvrisiko på forsikringen.

Jo højere selvrisiko du vælger på din ansvarsforsikring, jo lavere er prisen for din ansvarsforsikring. Du skal derfor overveje, om du gerne vil betale mere hver eneste måned for at kunne undgå en høj selvrisiko ved uheld, eller om du vil betale mindre,  og du så har en højere selvrisiko, hvis du skulle havne i et færdselsuheld.

Du bestemmer selv størrelsen på din selvrisiko på ansvarsforsikringen hos Hey Forsikringsformidling. Har du spørgsmål, når det kommer til din ansvarsforsikring hos Hey Forsikringsformidling, kan du altid kontakt os. Vi står klar til at hjælpe dig med din ansvarsforsikring. Hos os kan du få en uforpligtende samtale, hvor du kan få besvaret alle de spørgsmål, som du måtte have, ligesom du kan få et godt tilbud på en ansvarsforsikring til din bil.